تبلیغات
ღ عــﮩــد بنـدگــے ღ - چرا دهه ی فجر؟
چرا دهه ی فجر؟

تدبری برسوره مبارکه فجر

درفضایی که ثروت ، ملاک کرامت وبزرگی به حساب آید ، هرچه برمیزان بهره مندی از نعمت ها وامکانات دنیوی افزوده شود،برمیزان دنیاگرایی وطغیان افزوده خواهدشد.

چه رابطه ای بین ثروت وطغیان است وچه نگاه نادرستی می تواندعامل طغیان گری انسان دنیاگراباشد؟

در سوره فجرپس ازبیان عاقبت اقوام دنیازده وطغیان گرنسبت به رویکرداصلی انسان دربرابرنعمت دادن خدا یا ایجادمحدودیت دراین امر سخن می گوید.

چه توهم یا رفتاری سبب می شود که انسان پس ازدسترسی به ثروت واحساس قدرت دردنیا،طغیان کندواز رصد وکمین الهی غافل گردد.

تدبری در سوره مبارکه فجر

نمایی از سوره مبارکه فجر                                                                                                                                                                                                                                               
 
دسته اول : آیات1تا14

درفضایی که ثروت ، ملاک کرامت وبزرگی به حساب آید ، هرچه برمیزان بهره مندی از نعمت ها وامکانات دنیوی افزوده شود،برمیزان دنیاگرایی وطغیان افزوده خواهدشد.

چه رابطه ای بین ثروت وطغیان است وچه نگاه نادرستی می تواندعامل طغیان گری انسان دنیاگراباشد؟

دسته دوم : آیات15تا30

این سوره پس ازبیان عاقبت اقوام دنیازده وطغیان گرنسبت به رویکرداصلی انسان دربرابرنعمت دادن خدا یا ایجادمحدودیت دراین امر سخن می گوید.

چه توهم یا رفتاری سبب می شود که انسان پس ازدسترسی به ثروت واحساس قدرت دردنیا،طغیان کندواز رصد وکمین الهی غافل گردد.

سیمای هدایتی سوره مبارکه فجر                                                                                                                                                                                                                      

آیات1تا14

1)خداوندبه دنبال"قطع تعلق ودلبستگی انسان به دنیا" است.به همین دلیل درابتدای سوره به سپیده دم ،شب های ده گانه،زوج و فردآن دهه وشب آخری که سپری می شودسوگندیادمی کند.این مجموعه یادآور دهه ای (دهه ذی حجه) است که نماد دل بریدن از دنیاست. 

2)آیات بعد از قسم،عاقبت سخت اقوام دنیاگراوطغیان گررابیان می کندو سرنوشت قوم عاد وقوم ثمود و فرعون را به یاد می آورد. آنهادردوچیز باهمدیگر اشتراک داشتند:

* بهره مندی از امکانات و قدرت در دنیا

* طغیانِ برخاسته ازاحساس قدرت وبه دنبال آن توسعه فساددرشهرها


آیات15تا30                                                                                                                                        

3)انسان چه در دارایی وبهره مندی وچه در نداری وتنگ دستی ،درحال امتحان و آزمایش است،ولی به غلط ،دارایی را ارزش و نداری را حقارت می پندارد.                                                                                                     

4)انسان،عاشقِ دلباخته ی مال دنیاست و به این سبب ازآزمایشی بودن دارایی ها یا ناداری ها غافل است ودرنتیجه به یتیمان و نیازمندان توجهی نمی کند،انسان بایدبداندکه درآستانه ی قیامت با درهم کوبیده شدن زمین،ثروت ها ودارایی ها ازبین می رودوجزحسرتی جان سوز،برای انسان باقی نمی ماندولی چه سودکه دیگرجایی برای تذکرباقی نمانده است!            

5) درمقابل چنین انسانی،شخص دیگری است که رویکرداومتفاوت است.او " نفس مطمئنه" یعنی جان آرام دارد ودلش روزی به داشتن وروزی به نداشتن متلاطم نشده و همیشه تسلیم امتحان و راضی به رضای خداوند بوده است.

به نظرم مردم ایران هم این فجرانقلاب اسلامی رو با دل کندن از برخی تعلقات والبته سرسپردن به مردی ازجنس نفس مطمئنه بوجودآوردن وبه ماتحویل دادند،آنها ازامتحانشون سربلند بیرون آمدند واکنون نوبت ماست که از این امانت به خوبی محافظت کنیم؛در این مسیر،ماوظایفی داریم:

1)عبرت گیری ازاقوام گذشته ی دور و نزدیک،نه تنها سرگذشتشان را مورد توجه قراردهیم بلکه ویژگی هایی از آنان که باعث هلاکتشان هم شدرا ازخود دورکنیم،ویژگی هایی مثل دنیاگرایی،دلبستگی به مال وتعلقات مادی وتلاش برای جمع آوری آن بدون توجه به نیازمندان، طغیان وسرکشی، خودخواهی، تکبر،کینه ورزی و...

2)غافل نشدن از اینکه ما هر لحظه در حال امتحان شدن هستیم چه دربعد فردی و چه دربعد زندگی اجتماعی.

دارابودن نشانه ی موفق بودن در امتحان نیست، دارا بودن نشانه ی برتری و کرامت نیست ،دارا بودن نشانه ی حقانیت نیست،نمونه آن رژیم طاغوت بود که با وجود داشتن ثروت مادی،اما نه محبوبیت داشت،نه حقانیت داشت،نه بزرگی و کرامت داشت و از همه مهم تر اینکه درجهت مخالف مسیرآزمایش الهی درحرکت بودونتیجه اش هلاکت شد و درمقابل جریان انقلاب اسلامی ایران با وجود ازصفرشروع کردن حرکتشان،به دلیل اینکه در مسیر کسب رضایت الهی بود،به بارنشست وازاین آزمون الهی سربلند بیرون آمد.

3)وظیفه ی ما رسیدگی به نیازمندان و محرومان جامعه است،چه ازلحاظ مادی و چه از لحاظ فرهنگی ومعنوی،هریک از ما درمسیر پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی وظیفه ای درحدخودمان داریم،اگردرسطح کلان توانایی ارتقای فرهنگ اسلامی-ایرانی نداریم می توانیم از اطرافیان خودمان شروع کنیم،بابیان فرهنگ غنی ملی-مذهبی،باکاهش اثرات تهاجم فرهنگی،با نشان دادن آثارمنفی تحرکات دشمن درزمینه فرهنگی و دینی و...

کودکان ما بدون اینکه خانواده هایمان مطلع باشند به شدت تحت تاثیرتهاجم فرهنگی قرارگرفته اند،ما با بصیرت و مطالعه و روشن بینی می توانیم این اثرات منفی را حداقل در خانواده ی خودمان و اطرافیان(فامیل،همسایه و...)کاهش دهیم.محرومیت را فقط در گرسنگی وفقرمادی نبینیم بلکه علاوه براینها،فقرفرهنگی (فرهنگ اسلامی-ایرانی) هم خود محرومیت ونیازمندی است.

ما در فرصت اندک زندگی دنیایمان،می توانیم با رفع این محرومیت مهم،هم توشه ای برای آخرتمان برداریم و هم باری را ازدوش انقلابمان...

4)خداوند نه تنها ما را در این مسیرتنها قرارنداده بلکه یاریمان هم می کند،نمونه بارز این نصرت الهی را در انقلاب اسلامی خودمان دیدیم،امام خمینی(ره) باوجودمخالفت های بسیاری که در برابرخودمی دیدند اما با توکل برخداوند، برای رفع محرومیت مادی و معنوی مردم ایران، راه را آغازکردند و نصرت الهی را همه ی ما دیدیم،بنابراین ما هم باید باتوکل برخداوند در رفع این محرومیت ها تلاش کنیم تاهم ثمرات بیشتری ازدرخت انقلاب بچینیم وهم آفات آن (دشمنان داخلی و خارجی،استکبار جهانی،پرستش هوای نفس،میدان دادن به تهاجم فرهنگی و...) را نابودکنیم.

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِی فِی عِبَادِی ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِی جَنَّتِی ﴿٣٠﴾


آیا شما تاکنون برای رفع محرومیت مادی یامعنوی افرادجامعه فعالیتی داشته اید؟

آیا پیشنهادخاصی دارید؟

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در چهارشنبه 9 بهمن 1392ساعــت02:50 ب.ظ تــوسط رضوانه بهشتی | نظرات ()
طبقه بندی: سیاسی، مذهبی،
برچسب ها: دهه فجر، تدبر سوره فجر،